Ховд аймгийн Алтай сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Сумдууд